Saturday, April 13, 2024

»V času hospitalizacije kot posledice poroda, smo na podlagi baze podatkov pacientk iz ZDA, določali incidenco, dejavnike tveganja in izhod hude oblike maternalne sepse,« je dejala dr. Melissa E. Bauer iz Ann Arbor University v Michiganu.


Rezultate raziskave je predstavila na letnem simpoziju Ameriškega združenja anesteziologov.

Predhodne raziskave iz Velike Britanije so opozarjale ne višjo umrljivost mater s sepso. V ZDA, do te raziskave, niso izvedli utemeljene epidemiološke raziskave o sepsi in hospitalizaciji kot posledici poroda.

Dr. Bauerjeva je s sodelavci zbrala podatke, ki v obdobju 1998 – 2008 temeljijo na 9.245.078 hospitaliziranih porodnic. Uporabili so Mednarodno klasifikacijo bolezni, 9. revizija.

Od 2,758 porodov, ki jih je zapletla sepsa, je bilo 30,8% klasificiranih kot huda sepsa, 3,2% porodnic pa je umrlo.

Pojavnost sepse se v tem obdobju ni povečevala, podvojilo pa se je število hujše oblike sepse.

Od leta 1998 do 2000 se je sepsa pojavila pri 6,5/100.000 porodih, leta 2007 in 2008 pa pri 13,8/ 100.000 porodih.

Za nastanek hude oblike sepse pa je bilo odgovornih nekaj neposrednih dejavnikov. Glavni dejavniki tveganja so bile kogestivne srčne bolezni (zatajitev srca), kronične jetrne bolezni, kronične ledvične bolezni in sistemski eritemski lupus. Porodni dejavniki kot je cirklaža, zadržani deli ploda ali posteljice, mrtvorojenost in poporodne krvavitve, pa so tveganje poporodne sepse povečali za trikrat.

Dr. Bauerjeva je dodala, da je diagnoza sepse ponavadi težka tudi zaradi simptomov sepse, ki se običajno nahajajo ob porodu npr. srčni utrip pod 90/min, parcilani tlak ogljikovega dioksida pod 32 mm Hg in število levkocitov višje od 12.000. Zdravnike je posvarila naj bodo na omenjene simptome še posebej pozorni. Pri ‘sumljivih’ pacientkah je potrebno še posebej nadzirati vitalne znake. Le na ta način se lahko zdravljenje prične že v najbolj zgodnji fazi bolezni.

Razloge, zakaj je huda sepsa vse pogostejša, pa je potrebno raziskati. Samo zgodnja diagnoza lahko drastično zmanjša umrljivost.

Dr. Irene Rozet iz Washington University v Seattlu pa je prepričana, da se incidenca hude sepse v zadnjih štiridesetih letih ni povečala in je še naprej stabilna. Kot razlog porasta je navedla moderne diagnostične metode in sposobnost zdravnikov, da postavijo pravilno diagnozo.

Naslednji prispevek

Zgodnja amniotomija skrajša induciran porod

15 decembra, 2012 0