Monday, July 15, 2024

Podrobne podatke o emisijah v Evropski uniji so doslej zbirali le za velike industrijske vire, kot so tovarne in elektrarne. Popis emisij, ki jih povzročajo manjši viri, pa bo pomembno prispeval k razvoju Evropskega registra onesnaženja, ki bo omogočil oblikovanje učinkovitejših politik na področju boja proti onesnaževanju, so sporočili v Bruslju.


Kot namreč kažejo podatki iz popisa, izpusti, ki jih povzročajo manjši viri, predstavljajo znaten delež v celotnem obsegu onesnaževanja, v nekaterih primerih pa celo presegajo izpuste industrije. Med sektorji z najvišjimi emisijami so sicer cestni promet, ogrevanje in kmetijstvo.

Emisije bakra iz manjših virov so tako v 25 članicah EU v obdobju med leti 2001 in 2003 dosegle v povprečju 260 ton letno, iz večjih virov pa le 136 ton. Največji vir onesnaževanja z bakrom so avtomobilske zavore. (STA/Foto Reuters)

Vir: www.siol.net

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice