Monday, May 27, 2024

Namen dneva je splošna podpora družini na vseh področjih življenja in delovanja. Prvič smo ga praznovali leta 1994. V tem času v Sloveniji poteka tudi Teden družin, v okviru katerega bo Zveza družin pripravila vseslovensko akcijo, ki bo družinam v celoti omogočila brezplačen ogled posameznih kulturnih prireditev.


Ob popisu leta 2002 je bilo v Sloveniji 555.945 družin. Najpogostejši tip družine je bil zakonski par z otroki v 53 odstotkih družin, sledili so zakonski par brez otrok, mati z otroki, zunajzakonska partnerja z otroki, oče z otroki, najmanj je zunajzakonskih partnerjev brez otrok.

V sloveniji vse več ljudi živi samih
V Sloveniji število družin narašča počasneje kot število gospodinjstev, kar pomeni, da vse več ljudi živi samih. V Sloveniji je leta 2002 150.00 ljudi živelo samih (enočlanska gospodinjstva), med katerimi je bilo več žensk kot moških. To število je več kot dvakrat večje od podatka za leto 1948 in je najvišji delež enočlanskih gospodinjstev pri nas po drugi svetovni vojni.

Ob zadnjem popisu so v enočlanskih gospodinjstvih večinoma živeli moški srednjih let in mlajši moški, večina žensk v enočlanskih gospodinjstvih pa je bila starejših od 60 let.Kljub temu še vedno največ Slovencev živi v družinah, ki pa postajajo vse bolj raznovrstne. 89 odstotkov vseh moških in 84 odstotkov vseh žensk v Sloveniji tako živi v družinah, ki imajo v povprečju tri člane.

Tradicionalnih družin vse manj
Čeprav družine z zakonskim parom in otroki še vedno prevladujejo, pa njihov delež upada. Od leta 1961 se je delež ljudi, ki so živeli v tej "tradicionalni obliki družine", zmanjšal s 65 odstotkov na 59 odstotkov. Predvsem mladi se danes pogosteje odločajo za življenje v zunajzakonskih skupnostih in se tudi manj odločajo za otroke. V Sloveniji je na splošno vse več družin brez otrok.

Vedno več edinčkov
V skoraj polovici družin z otroki so imeli samo enega otroka, v dobrih 42 odstotkih družin po dva otroka, v Sloveniji pa ima samo 9 odstotkov družin več kot dva otroka. Število družin s samo enim otrokom povečuje.

Vir: RTVSLO 

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

AIDS vsak dan pobije 6000 ljudi

13 junija, 2012 0