Monday, July 15, 2024

DZ je sprejel tudi novelo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (za je glasovalo 44 poslancev, proti pa 25), ki bolj jasno ureja postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja.


Z novelo si minister odvzema "relativno močno funkcijo"

Ena izmed dveh ključnih novosti, ki jih prenaša novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, je postopek imenovanja ravnatelja. Z novelo si minister odvzema "relativno močno funkcijo v celotnem postopku in jo iz končnega soglasja spreminja v navadno mnenje v fazi pred imenovanjem ravnatelja na zavodu". To pomeni, da bo o imenovanju ravnatelja sedaj odločal svet zavoda, je pojasnil minister za šolstvo Milan Zver.

 

Število zaposlenih v svetih zmanjšano s pet na tri

Novela predvideva spremembo v sestavi svetov zavodov šol, vrtcev in dijaških domov tako, da se bo število zaposlenih v svetih zmanjšalo s pet na tri ter se izenačilo s številom predstavnikov ustanovitelja in staršev. S spremembo sestave svetov izobraževalnih zavodov želi ministrstvo po Zverovih besedah vpeljati čim bolj demokratični princip delovanja sveta. Kot že omenjeno, Zver vztraja na stališču, da pri spremembi sestave sveta ne gre za kršenje avtonomije, strokovne avtonomije učiteljev ali strokovnih delavcev. Strokovno avtonomijo bodo lahko namreč uveljavljali skozi že sedaj ločene organe in načine prek učiteljskega zbora, učiteljskih aktivov, razrednikov in z dejavnostjo, ki jo upravljajo tekom pedagoškega procesa, pojasnjuje Zver.

 

Dopolnili LDS in SD zavrnjeni

V poslanskih skupinah LDS in SD se s predvideno spremembo sestave svetov niso strinjali. Poslanci LDS so zato vložili dopolnilo, ki predvideva črtanje določbe, ki govori o spremembi, saj so prepričani, da je obstoječa ureditev ustrezna. Na drugi strani pa so Socialni demokrati z dopolnilom predlagali, da bi imeli predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev v svetu po štiri predstavnike, in ne tri, kot predlaga novela. Poslanska večina je obe dopolnili zavrnila, potrdila pa nekaj koalicijskih redakcijskih dopolnil.

 

O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Temeljni namen novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa je v celoti opredeliti postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo je z novelo določen za organizacijsko in vsebinsko vodenje postopkov usmerjanja na prvi stopnji. Postopek usmerjanja na drugi stopnji ostane v pristojnosti ministrstva, pristojnega za šolstvo. Zakon daje staršem izključno pravico vložiti zahtevo za uvedbo postopka, z izjemo mlajše polnoletne osebe, ki ji je dana možnost, da zahtevo za uvedbo postopka vloži tudi sama zase. V primerih, ko vrtec, šola, zdravstvena ali druga institucija ugotovi, da je potrebna usmeritev, lahko vloži predlog za uvedbo postopka ob predhodni seznanitvi staršev oziroma vlagatelja.

Vir: Siol

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice