Friday, September 29, 2023
13 junija, 2012

V veljavi spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih

By 0 651 Views
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Možnost zaposlovanja za določeno vrsto dela: ker se pogodba o zaposlitvi ne sklepa več nujno za določeno delovno mesto, pač lahko tudi za vrsto dela (npr. tajniška opravila), naj bi to prineslo večje možnosti za premeščanje delavcev znotraj delodajalca.


Na novo je opredeljena prepoved diskriminacije ter prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu.

Nova možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas: s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela; najdlje za eno leto.

Skrajšanje in poenotenje rokov za odpoved: skrajni rok je 120 dni in je enak ne glede na to, ali delodajalec odpoveduje pogodbo iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Pri krivdnih razlogih na strani delavca je odpovedni rok 1 mesec.

Sorazmeren regres za delavca, ki dela s krajšim delovnim časom; razen če dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Odprava delovne knjižice: s 1.1.2009.

Vir: Informiran.si 

Komentarji
Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Davčni asistent do februarja 2007

13 junija, 2012 0