Monday, May 27, 2024

Dr. Lauren Wise, reproduktivni epidemiolog iz Bostonske univerze in avtorica raziskave objavljene v reviji Fertility and Sterility je dejala: »To je prva raziskava, ki je pokazala na interakcijo med telesno aktivnostjo, telesno težo in plodnostjo.«


S pomočjo danskih kolegov je spremljala 3.500 Dank, starih med 18 in 40 leti, ki so v letu dni poskušale zanositi. Vse so bile v resni zvezi, ter niso jemala zdravil za vzpodbujanje ovulacije. Sodelujoče v raziskavi so ocenjevale, tako svojo dnevno telesno aktivnost v preteklem letu, kot tudi intenzivnost telesne vadbe. V tem obdobju je zanosilo skoraj 70% sodelujočih v raziskavi.

Raziskovalci so potrdili, da je zmerna telesna vadba, kot je npr. hoja, kolesarjenje ali preprosto delo na vrtu, povezana z lažjim spočetjem ne glede na telesno težo žensk.

Ženske, ki so zmerni telesni vadbi namenjale vsaj pet ur na teden, so imele v primerjavi z ženkami, ki so telesni vadbi namenile zgolj uro na teden, 18% višjo verjetnost spočetja v vsakem ciklu.

Telesno zelo aktivne ženske z normalno telesno težo in suhe ženske, so za spočetje potrebovale več časa. V kolikor so intenzivni vadbi namenjale več kot pet ur tedensko, so imele kar 32% manjšo verjetnost spočetja kot ženske, ki telesni vadbi sploh niso namenjale pozornosti.

Čeprav je bila raziskava velika in dobro organizirana, je imela določene slabosti. Ženske so npr. same ocenjevale količino in intenzivnost vadbe, tako da so svojo aktivnost lahko precenile ali podcenile. Številke prav tako ne pomenijo, da je za dobljene rezultate odgovorna telesna vadba.

Na splošno je znano, da imajo ženske s prekomerno telesno težo ali debele ženske, več težav z neplodnostjo in višjim številom zapletov, je dejal dr. Richard Grazzi, specialist humane reprodukcije iz Genesis Fertility v Brooklynu. Maščobno tkivo aktivno ustvarja estrogene. Višek estrogenov zavira izločanje hormonov za ovulacijo, stanje pa lahko vodi v nepravilnosti menstrualnega cikla in amenorejo oz. izostanek mesečne krvavitve. Po drugi strani pa ni znana etiologija, zakaj ženske, ki vadijo več, tudi težje zanosijo. Pri nekaterih ženskah je zato odgovorna premajhna količina maščobnega tkiva. Znano je, da imajo športnice in zelo suhe ženske težave z rednim mesečnim ciklom.

Telesna aktivnost lahko vpliva na vgnezditev oplojenega jajčeca v maternico. Ena izmed predhodnih raziskav je pokazala na višje tveganje motnje implantacije pri tekačicah in kolesarkah. Zelo suhe ženske, ki intenzivno trenirajo npr. maraton in želijo zanositi, bi bilo potrebno napotiti k zmernejši telesni vadbi. Za uspešno spočetje je tako kot pri vsaki svari potrebna zmernost, tudi za telesno aktivnost veljajo povsem enaka pravila.

Naslednji prispevek

Nosečnost in krvavitve iz nosu

2 julija, 2012 0