Wednesday, May 29, 2024

Poročilo potrjuje rezultate predhodnih prospektivnih randomiziranih raziskav, ki so za preprečevanje poroda pred PDP, pokazale na preventivni učinek progesterona.


»Meta-analiza je zagotovila dokaz o dobrobiti vaginalnega prejetja porgesterona za preprečevanje prezgodnjega poroda in neonatalne smrti otrok, pri ženskah s krajšim materničnim vratom. Intervencija je najbolj učinkovita pri enoplodni nosečnosti in dolžino materničnega vratu med 10 in 20 mm,« je objavil Roberto Romero, predstojnik perinatološkega raziskovalnega centra na Eunice Kennedy Shriver Nacionalnem inštitutu za zdravje in razvoj otrok.

V raziskovalni ekipi so sodelovali sodelavci iz ZDA, Avstrije, Brazilije, Indije, Južne Afrike, Turčije in Velike Britanije. Pregledali so pet visoko kakovostnih randomiziranih raziskav, v katerih so za preprečevanje prezgodnjega poroda in neonatalno morbidnost ali mortaliteto, preučevali učinkovitost in varnost vaginalnega progesterona. V meta-analizi je sodelovalo 775 žensk in 872 otrok.

Najpogostejša dolžina materničnega vratu, ki je potrjevala prediktivno vrednost cerviksa za prezgodnji porod, je bila 25 mm diagnosticirana v drugem tromesečju nosečnosti. Raziskovalci so primarno uporabili stopnjo prezgodnjih porodov pred 33 gestacijskem tednom, sekundarno pa porode po 33-temu tednu, ter neonatalno morbidnost in mortaliteto.

Večina mater in otrok je bila vključena v dve prospektivni placebo-kontrolirani raziskavi (Fonseca in sodelavci 2007, Hassan in sodelavci 2010).

Vaginalno prejemanje progesterona za 42% znižuje stopnjo prezgodnjih porodov pred 33-tim tednom nosečnosti (relativno tveganje – RR 0,58; 95% interval zanesljivosti – CI 0,42 – 0,80). Prav tako za 31% znižuje tveganje prezgodnjega poroda pred 35-tim tednom nosečnosti (RR 0,69; 95%, CI 0,55 – 0,88), pred 28-tim tednom nosečnosti za 50% (RR 0,50; 95%, CI 0,30 – 0,81).

Vaginalno prejemanje progesterona izboljša še naslednje dejavnike: respiratorni distresni sindrom (RR 0,48; 95%, CI 0,30 – 0,76), porodno težo nižjo od 1500 g (RR 0,55; 95%, CI 0,38 – 0,80), napotitev v enoto neonatologije (RR 0,75; 95%, CI 0,59 – 0,94) in potrebo za mehansko ventilacijo (RR 0,66; 95%; CI 0,44 – 0.98).

Kljub statističnemu napredku pa dva komentatorja pravita, da meta-analiza, pri materah s krajšim materničnim vratom, ne postavlja standardov za prejemanje progesterona v namen preprečevanja porodov pred PDP.

V razgovoru za Medscape Medical News je Sarah Bradley, prof. porodništva in ginekologije na Wisconsin-Madison, meto-analizo označila za zavajanje.

»Različne raziskave za kratek maternični vrat uporabljajo različne standarde, v raziskavi pa so sodelovale tudi nosečnice, ki so imele cervikalno cirklažo, ter uporabljale vaginalne globule progesterona, kar je zagotovo vplivalo na analizo.«

Predstojnik ginekološkega in porodniškega oddelka bolnišnice  Oregon Health Sciences University v Portlandu pa meni: »Številke pravzaprav niso nove. Poznamo jih že iz obeh omenjenih raziskav (Fonseca, Hassan), tako da ta meta-analiza ni dala ničesar novega. Manjka kritična informacija: Potrebno bo definirati, koliko sploh meri kratek cerviks, ali je to 10, 15 ali 20 mm. Zaenkrat ženskam s krajšim cerviksom (manj kot 15 mm) svetujemo cirklažo in tudi progesteron. Nekatere ženske želijo oba načina zdravljenja, vendar pa eno popolnoma zadostuje. V nadaljnjih postopkih bi bilo potrebno nosečnice stratificirati v skupine glede na raso, etično pripadnost, socialno-ekonomski status in starost.«