Saturday, February 24, 2024

Znižano plačilo za vrtec se za otroke, ki so že vključeni v vrtec na novo določi s 1. januarjem naslednjega leta. Starši oddajo vlogo praviloma do 15. novembra tekočega leta.


Znižano plačilo, ki ga starši uveljavljajo med letom se uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo naj-kasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo oz. v primeru, da ga uveljavljajo po preteku obeh navedenih rokov s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.

Vloge po novem ni potrebno potrjevati pri delodajalcu. 

Vlogo si lahko natisnete TUKAJ.

 

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Zreli moški smo boljši ljubimci

13 junija, 2012 0