Monday, June 17, 2024

V raziskavi so primerjali dva medija za kultiviranje embria, ki pa v današnjih dneh nista več v uporabi. Embrii kultivirani v COOK mediju so imeli precej nižjo telesno težo kot embrii kultivirani v Vitrolife mediju.


»Vse bolj je jasno, da ima okolje v katerem se razvija embrio, pomemben vpliv na kasnejši razvoj in zdravje otroka,« je dejal dr. John Dumoulin (Maastricht University Medical Centre).

Rezultate raziskave je objavila znanstvena revija Human Reproduction.

Aktualni rezultati kažejo razliko med mediji, natančna etiologija, ki vpliva na razvoj otroka iz posameznega medija pa še ni znana.

»Raziskave na živalih so pokazale, da ni pomembno samo okolje v katerem se razvija fetus, ampak tudi preimplantacijsko embrionalno obdobje. Dokazati moramo ali omenjeno velja tudi za humane preimplantacijske embrie. Naša raziskava je prva, ki bi to lahko tudi potrdila,« je dejal dr. Dumoulin.

V raziskavo je bilo vključenih 265 enoplodnih nosečnosti naključno izbranih po COOK in Vitrolife mediju. Kasnejši podatki, ki so temeljili na višini, teži in obsegu glavice otrok, pa so vzeti iz sistematskih pregledov v prvih dveh letih življenja.

Ko so prilagodili dejavnike, kot sta teža in višina staršev, je analiza pokazala da so standardne deviacije telesne teže otrok v določenem časovnem intervalu različne.

Standardna deviacija v prvem mesecu življenja je bila 0,35 v drugem letu življenja pa 0,39. Pomembna razlika je bila opažena v prvem, tretjem, četrtem, enajstem in štirinajstem mesecu življenja.

Obseg glavice je bil v vseh časovnih obdobjih v obeh skupinah približno enak, višina pa je bila statistično precej različna v prvem mesecu življenja, kasneje ni bila več evidentirana.

Dr. Dumoulin je dejal, da so rezultati pokazali, da je potrebno v vseh parametrih pazljivo spremljati vse otroke spočete po IVF postopku.

Naslednji prispevek

Kako stresen je za pacientke IVF postopek?

26 junija, 2014 0