Saturday, February 24, 2024

Thomas Brodin iz Oddelka za žensko in otroško zdravje na fakulteti Uppsala izvedel prospektivno kohortno raziskavo, v katero je bilo vključenih 892 v povprečju 36 vendar ne več kot 42 let starih žensk, ki so bile na Kliniki Carl von Linne v Uppsali, med letoma 2008 in 2011, skupno podvržene 1230 IVF ciklom. Uspešnost postopkov se je rezultirala z rojstvom 1111 otrok.


AMH izločajo jajčniki, ki pa niso povezani samo s prenosom oocitov po IVF postopku, kot so to predvidevale predhodne raziskave, ampak tudi s kakovostjo oocitov, kar ga postavlja med prognostične dejavnike ključne za pozitiven zaključek IVF postopka.

Na podlagi vrednosti AMH v krvi pred IVF postopkom, so sodelujoče razvrstili v tri skupine:

  • Vsebnost AMH nižja od 0,84 ng/ml
  • Vsebnost AMH med 0,84 in 2,94 ng/ml
  • Vsebnost AMH višja od 2,94 ng/ml

Stopnja porodov po IVF postopku je imela razpon od 13,4 (95% zanesljivostni interval {CI}, 9,1 – 17,7) za skupino nizke vrednosti AMH, razpon skupine srednje vrednosti AMH je bil 22,0 (95% CI, 18,6 – 25,4), razpon skupine z najvišjo vsebnostjo AMH je bil 32,5% (95% CI, 27,1 – 37,9).

»AMH je bil, po prilagoditvi starosti in prirasti oocitov, neodvisno povezan z nosečnostjo in rojstvom živih otrok.«

Rezultati raziskave so še posebej pomembni za žensk s sindromom policističnih jajčnikov (PCOS), ki je povezan z motnjami ovulacije. Rezultati kažejo, da bi bile tudi žensk s PCOS dobre kandidatke za IVF postopek. Poleg visoke vrednosti AMH ima ta skupina pacientk višjo ovarijsko rezervo jajčec.

Raziskava je bila omejena na izostanek standardizacije za faktorje kot je hiperstimulacija jajčnikov in diagnoza neplodnosti, ter dejstvo, da ima lahko individualni odmerek za stimulacijo pomemben vpliv na same rezultate.

Poleg pomembnega pokazatelja ovarijske rezerve je AMH povezan s stopnjo nosečnosti in rojstev, ter je lahko odličen prognostični dejavnik. Za ženske, ki se borijo z neplodnostjo je lahko visoka vsebnost AMH zelo ohrabrujoča. Visoka vsebnost AMH pomeni večjo verjetnost višjega števila zdravih jajčnih celic, ki so potrebne za spočetje.

Naslednji prispevek

Letni časi in kakovost spermijev

11 marca, 2013 0