Wednesday, May 29, 2024

Izplačilo starostnih rezervacij je določil zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Adriatic je večini svojih zavarovancev zneske že izplačal, Vzajemna pa bo to storila najpozneje do 31. avgusta, kot določa zakon. Gre za 67 milijonov evrov (16 milijard tolarjev), posamezni zavarovanci pa bodo po podatkih Vzajemne prejeli od sedem do 800 evrov. Zavarovanci so v zelo različnem položaju, saj so sklepali z Vzajemno različne pogodbe glede na veljavno zakonodajo in podzakonske akte. Denar bo Vzajemna v skladu z zakonom vrnila tistim, ki so sklenili zavarovanje z rezervacijami leta 2000 ali pozneje.


Zavarovalnici se ne zdi prav, da bi izplačali rezervacije samo omenjenim, pač pa menijo, da bi morali vrniti denar vsem 1,125 milijona zavarovancem, tudi tistim, ki so imeli drugačne pogodbe. Da bi to dosegli, so vložili ustavno pobudo za spremembo zakona, vendar je ustavno sodišče še ni obravnavalo.

Vir: Delo 

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Vitaminski pripravki in rak prostate

13 junija, 2012 0