Monday, March 4, 2024

Britanski znanstveniki iz Whitehead Institute for Biomedical Research so potrdili, da je večina delov x kromosoma evoluirala v smeri specializacije za proizvodnjo spermijev.


Žensko jedro ima dva X kromosoma, moški pa po en X in en Y kromosom.

Čeprav ima X kromosom v genomu reputacijo stabilnega kromosoma, nove raziskave sugerirajo, da lahko prav X kromosom prehaja skozi relativno hitre spremembe.

Rezultati raziskave temeljijo na vzporedni analizi genoma miši in ljudi.

Znanstveniki verjamejo, da bodo novi podatki prižgali upanje za hitro diagnosticiranje nekaterih dednih bolezni.

Naslednji prispevek

35 let od rojstva prvega otroka iz ‘epruvete’

25 julija, 2013 0