Tuesday, May 28, 2024
13 junija, 2012

Z marcem bi se lahko zvišale cene vrtcev v Ljubljani za 5,4 in 14,6 odstotka

By 0 596 Views

Plačila staršev za programe se bodo v povprečju povišale prav tako za 5,4 odstotka v prvem in za 14,6 odstotka v drugem starostnem obdobju. Predvideno povišanje cen programov pomeni hkrati tudi povišano osnovo za plačila drugih občin, v gradivu za sejo pojasnjuje predlagatelj.


Cene programov v javnih vrtcih v MOL bodo po 1. marcu v skladu s predlaganim sklepom 474 evrov za prvo starostno obdobje, 335 evrov za drugo starostno obdobje, 368 evrov za kombinirane oddelke in 926 evrov za razvojne oddelke. V poletnih mesecih pa bodo starši za svoje otroke lahko uveljavljali rezervacijo za odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo bodo starši plačali 30 odstotkov od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.

V veljavi ostaja ljubljanski mestni popust v višini 22 odstotkov v prvem starostnem obdobju, vzgojno varstveni družini in razvojnih oddelkih ter 15 odstotkov v drugem starostnem obdobju in kombiniranih oddelkih. MOL bo tudi po uveljavitvi tega sklepa za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtce zunaj mestne občine, priznala dodatno 17-odstotno znižanje plačila staršev v njihovem plačilnem razredu.

Po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih bi povprečno plačilo staršev v MOL znašalo 35,6 odstotka cene programa. Ob povečanju cen do ekonomske cene programa ter ob mestnih dodatnih popustih ter rezervaciji bodo starši v letu 2008 po oceni pokrili od 23 do 24 odstotkov stroškov programov predšolske vzgoje. S sklepom ohranjajo plačila staršev znotraj dolgoročnih ciljev predšolske vzgoje v MOL, to je med 20 in 25 odstotki plačila stroškov.

S potrditvijo predlaganih cen bodo po mnenju MOL vrtcem zagotovili potreben obseg sredstev za izvajanje javne službe, zlasti to velja za sredstva za kritje stroškov materiala in storitev ter živil za otroke. Medtem ko plače v vrtcih financirajo na podlagi aktualne mesečne situacije neposredno s proračunske postavke, piše v gradivu.

Vir: Dnevnik

Kategorija:   Novice, Vzgoja
Naslednji prispevek

Mi pa plavamo!

13 junija, 2012 0