Thursday, July 18, 2024

Izbira ustrezne zasteklitve

Približno polovica energije sončnega sevanja se nahaja v obliki vidne svetlobe, drugo polovico pa predstavlja toplotno sevanje, ki našim očem ni vidno, lahko ga pa zaznamo kot prijetno toploto v jasnih zimskih dneh in kot sončno pripeko, nad katero se običajno pritožujemo v poletnem obdobju. V poletnih mesecih, ko ima sonce največjo moč, je lahko pojav kar nadležen, saj se v prostorih, v katere sonce neposredno sveti, temperatura močno dvigne. Omenjene težave se lahko lotimo na dva načina. Prvi način je, da okenske površine ustrezno senčimo z umetnimi senčili, v drugem primeru, pa se odločimo za kvalitetnejšo zasteklitev naših oken. Zasteklitev oken je lahko enojna, dvojna ali trojna. Vgrajeno stekla pa so lahko prozorna, dimasta, odbojna, ali pa so premazana s posebnimi spektralno selektivnimi premazi, ki prepuščajo samo vidni del sončnega sevanja, zadržijo pa sončno toploto. Medprostori v primeru večslojne zasteklitve (dvoslojna in troslojna okna) so lahko napolnjeni s posebnimi plini (običajno argon), ki preprečujejo prehod toplote na okolico ali iz okolice v prostor.


Dimasto – tonirano steklo je običajno predstavljeno kot najcenejši način za preprečitev segrevanja prostorov zaradi sončnega sevanja. Vendar pa tonirano steklo preprečuje vstop toplotnemu sončnemu sevanju v prostor enostavno tako, da ga vpije. Zato se steklo močneje segreje in deluje kot velik radiator. Zaradi temnejšega stekla se zniža tudi naravno osvetljevanje prostorov.

Spektralno selektivna okna so zasnovana tako, da prepuščajo visoko stopnjo vidne svetlobe, hkrati pa omejejujo vstop toplote. Spektralno selektivna okna so dostopna v različnih izvedbah, ki jih izberemo glede na orientiranost okna. Tipičen predstavnik spektralno selektivnih oken so nizkoemisijska okna, ki jih odlikuje dobra toplotna prevodnost, dobra svetlobna prepustnost in hkratno preprečevanje prehoda toplote sončnih žarkov.

Učinkoviti so tudi posebni premazi na kovinski osnovi, ki se nanašajo na steklo in povečajo njegovo odbojnost za sončno sevanje. Potrebe za hlajenje prostorov se tako znižajo. Težava teh premazov je v njihovi znižani prepustnosti za naravno svetlobo, pojavljajo pa se tudi dodatne težave zaradi nadležnega bleščanja steklenih površin. Pri izbiri oken in zasteklitve, ki bo prijetna tako poleti in pozimi, so tako pomembni:

  •  U-koeficient, popisuje toplotno moč, ki prehaja skozi okensko površino, kot posledica temperaturne razlike okolice in bivalnega prostora. Nižja vrednost koeficienta U pomeni, da je okno boljši toplotni izolator. Podaja se v vrednostih (W/m2K).
  • S koeficientom senčenja popisujemo, v kolikšni meri so stekla prepustna za toploto sončnega sevanja. Koeficient podaja razmerje med toploto, ki pride v prostor če uporabljamo izbrano zasteklitev, v primerjavi z navadnim enoslojnim prozornim steklom. Nižja vrednost koeficienta pomeni nižje solarne toplotne dobitke v bivalni prostor in tako nižje pregrevanje v poletni sezoni. Pomeni pa tudi nižje koristne toplotne dobitke pozimi, ko si želimo prostore ogreti s sončnim sevanjem.
  • Zelo pomemben je tudi podatek o prepustnosti za vidno svetlobo, ki nam pove, za kolikšen delež vidne svetlobe je izbrana steklena površina prepustna. Če steklo prepušča vso vidno svetlobo, je 100% prepustno za vidno svetlobo. Če steklo prepušča le majhen delež vidne svetlobe so prostori manj svetli in potreba po umetnem osvetljevanju večja.

Zaščitna folije za okna

Za že vgrajena okna obstaja enostavna rešitev, ki vam precej uspešno zniža vstop toplote v prostor, v obliki samolepljive folije, ki se na okenske površine enostavno prilepi. Folije so običajno iz poliestra in so lahko prozorne, tonirane ali pa prevlečene z refleksivnimi premazi. Nekatere folije so lahko prevlečene s tankim spektralno selektivnim nanosom, podobno kot ta vrsta zasteklitve. Po zagotovilih proizvajalcev lahko uporaba omenjene folije zniža vnos toplote v prostor s sončnim sevanjem kar za dve tretjini, hkrati pa je steklo tudi dobro prepustno za vidno svetlobo. Kvalitetne folije naj bi tudi v veliki meri preprečevale bledenje površin (pohištvo, zavese) v prostorih, ki so močno izpostavljeni sončnemu obsevanju in s tem UV žarkom. Proizvajalci zagotavljajo minimalno življensko dobo zaščitne folije vsaj pet let.

Izbira zasteklitve

Za okna, ki zagotavljajo prijetno bivanje poleti in pozimi, je kvalitetna zasteklitev pomembna. Posebej če so okenske površine na vzhodni in zahodni strani velike, je sončno pregrevanje v poletnem času lahko zelo močno. Južna stran v poletnem času ni tako problematična, saj je sonce v času opoldanske pripeke visoko na nebu in skorajda ne sije na okna. Poleg uporabe sennčil je možna rešitev tudi izbira primernih stekel, ki zmanjšajo prehod sončnega sevanja v prostor. Žal taka stekla zmanjšajo tudi prehod vidne svetlobe. Vedeti pa moramo tudi, da vsa taka stekla zmanjšajo prehod toplote ne le poleti, ko je to želeno, marveč tudi pozimi, ko si želimo čimveč sončne toplote v prostorih.

Članek je bil objavljen v prilogi Nedeljskega dnevnika Moj dom

 

Kategorija:   Novice, Urejanje doma
Naslednji prispevek

Skrivnostna smrt novorojenčkov v Sarajevu

13 junija, 2012 0