Monday, May 27, 2024

The Cochrane Pregnacny and Childbirth Group raziskovalci, ki jih je vodila Jodie M. Dodd, dr. med. na University od Adelaide v Avstraliji, so našli samo dve randomizirani raziskavi, ki primerjajo obe opciji. Obe raziskavi imata omejeno število podatkov, samo en pa vključuje podatke o porodu za mater in otroka. Omenjena raziskava vključuje zgolj 22 žensk, ter ne sloni na stopnji tveganja ali resne obolevnosti mater in otrok. Raziskava, po predhodnem carskem rezu, ni pokazala statistično pomembne razlike med načrtovanjem carskih rezov ali načrtovanjem vaginalnih prodov.


Cochrane raziskovalci so zaključili, da imata obe opciji svoje dobrobiti in tveganja. Prav zaradi pomanjkanja adekvatnih podatkov bodo potrebne dodatne raziskave, ki bodo nosečnicam, njihovim partnerjem in zdravnikom olajšale odločitev.

Dosedanje odločitve o metodi poroda temeljijo na nerandomoziranih kohortnih raziskavah, ki so lahko potencialno neobjektivne. Raziskovalci svetujejo, da se morajo vsi ti rezultati in zaključki interpretirati z velikim zadržkom.