Saturday, June 22, 2024
13 junija, 2012

Začasna priporočila o mivki za otroške peskovnike

By 0 1274 Views
  1. Pri izbiri mivke za novo polnjenje peskovnika svetujemo, da se uporabi prana mivka, ki jo delajo z drobljenjem apnencev in dolomitov, z velikostjo delcev nad 100μm.

  1. Za določen čas t.j. do 31.12.2007, ko naj bodo dostopni rezultati analize uporabljenih mivk v Sloveniji, uporabljamo prilagojeno Westfalsko priporočilo – orientacijske vrednosti (Viereck L et al. Ableitung von Richwerten fuer Metalle auf Kinder Spielplaetzen in Nordrhein-Wesfallen; Oeff Gesund Wes 53;1991: 7-15) za katerega strokovna skupina na osnovi podatkov o vsebnosti teh snovi v okolju in strokovne literature meni, da v roku do konca leta 2007 uporaba take mivke ne bo imela posledic na zdravje otrok.

  1. V bodoče priporočamo, da se uporablja navedena čista mivka (prana mivka iz drobljenega apnenca in dolomitov).

Skupina strokovnjakov tudi ugotavlja, da uporaba mivke iz kremenčevega peska, ki sicer lahko povzroča brazgotinske in rakotvorne učinke, po dosedanjem znanju ne predstavlja večjega zdravstvenega tveganja za otroke, ker je čas izpostavljenosti in ocenjen vnos kremenčevega peska v takem obdobju majhen.


  1. Westfalske orientacijske vrednosti za mivke sprejemamo le za določeno obdobje, to je do konca leta 2007. Zato svetujemo, da se v tem času pregledajo vsebnosti vseh razpoložljivih mivk v Sloveniji. Na osnovi rezultatov teh analiz bo strokovna skupina dala mnenje, katere mivke v Sloveniji so najbolj primerne za igro otrok.

  1. Mivke, ki so sedaj v peskovnikih, se ocenjujejo glede na prirejene Westfalske orientacijske vrednosti:

Elementi:

Mejne vrednosti: (mg/kg)

arzen

10

krom

15

svinec

20

kadmij

0,5

nikelj

10*

Živo srebro

10*

*korigirane vrednosti

– za nikelj: 5- krat manjša vrednost kot je napisana v Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS št.68/96). Za 5-kratni varnostni faktor smo se odločili, ker nimamo podatka o vrednostih ozadja v Sloveniji,

– korigirana vrednost za živo srebro: 10 mg/kg. Za to vrednost se je delovna skupina odločila, ker je bilo ugotovljeno, da je živo srebro v »soški mivki« le v cinabaritni obliki, (HgS- živosrebrov sulfid), ki je izredno slabo topna in ne hlapi, zato tudi ne vstopa v telo.

  1. Strokovna skupina je mnenja, da za igro otrok niso primerne mivke iz Mežiške doline (vsebnost svinca in kadmija) in soška mivka dolvodno od Anhovega (vsebnost azbesta in Cr6).

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Kolesarjenje povzroča težave z erekcijo

13 junija, 2012 0