Wednesday, February 28, 2024

Popisovalci, ki se bodo identificirali s posebnimi izkaznicami, bodo lastnike nepremičnin obiskovali med tednom od 8.30 do 14.30 in med vikendom od 8. do 12. ure ter od 13. do 17. ure. Med prazniki popisa ne bodo izvajali.


Ob prvem obisku

Če ob obisku lastnika ne bo doma, mu bo popisovalec pustil obvestilo in telefonsko številko. Če lastnika tudi ob drugem, dogovorjenem času ne bo doma, bo začel teči 15-dnevni rok, v katerem bo moral lastnik nepremičnino popisati sam. Podatke lahko posreduje tudi uporabnik ali kdo drug, vendar mora imeti podatke o lastniku.

Lastniki priravite podatke

Med podatki, ki jih morajo lastniki stavb vnaprej pripraviti, so poleg neto tlorisne (površina vseh prostorov v stavbi oz. delu stavbe) in uporabne površine (površina uporabnih prostorov višine nad 1,6 metra) še podatki o letu izgradnje stavbe, obnove strehe, fasade, oken in inštalacij, materialu nosilne konstrukcije, vrsti ogrevanja in o prisotnosti priključkov (kanalizacijskih, plinovodnih).

Popis lahko opravi lastnik sam

Lastniki se lahko odločijo tudi, da bodo nepremičnino sami popisali. Obrazec s prednatisnjenimi podatki bodo lahko dobili pri popisovalcu ali na pristojni geodetski upravi. Pomagajo si lahko tudi s podatke, ki so o določeni nepremičnini že zbrani v javnih evidencah, in sicer v t.i. vpogledovalniku na spletni strani popisa. Za lastnike, ki imajo poleg npr. hiše, kjer stalno prebivajo, še kakšno drugo nepremičnino (npr. vikend) bodo prednatisnjen obrazec tudi za druge nepremičnine dobili na stalni naslov.

Več informacij

Z današnjim dnem je začela veljati posebna brezplačna telefonska številka 080 21 66, vprašanja pa je mogoče poslati tudi po elektronski pošti na naslov vprasanja@popis-nepremicnin.si. Informacije so na voljo tudi na spletni strani www.popis-nepremicnin.si.

Kategorija:   Novice, Urejanje doma
Naslednji prispevek

Magneti na hladilniku so lahko smrtonosni

13 junija, 2012 0