Wednesday, May 29, 2024

Sodobna medicina je pred leti prišla do pomembnega odkritja, da lahko iz popkovine novorojenčka na neboleč način vzame vzorec krvi bogat z izvornimi celicami. Njihova sposobnost samoobnavljanja, prilagoditve in intenzivne rasti nam ob pravilni strokovni shranitvi omogoča kultiviranje in razvoj v želena celična tkiva, ki jih je v prihodnosti mogoče uporabiti za zdravljenje tudi najtežjih, smrtno nevarnih boleznih.


Uporabnost izvornih celic

Izvorne celice že danes v medicini uporabljamo za zdravljenje izjemno široke palete bolezni, med katerimi so tudi nekatere vrste levkemije in rakavih obolenj. Ker svetovna medicinska stroka vidi v izvornih celicah izjemen potencial in njihovemu raziskovanja namenja tudi veliko nepovratnih sredstev, lahko pričakujemo, da se bo nabor ozdravljivih bolezni z uporabo izvornih celic v bodoče še močno razširil.

Prvi slovenski ponudnik shranjevanja

Tudi v Sloveniji se lahko bodoči starši že odločite za shranjevanje izvornih celic. V letu 2007 je namreč pričela delovati Neocelica, prvi slovenski ponudnik shranjevanja izvornih celic, ki v sodelovanju z največjo evropsko banko izvornih celic CryoSave po predpisih najzahtevnejših evropskih standardov zagotavlja celovit postopek strokovnega odvzema, shranjevanja in brezplačne dostave v primeru obolenja. CryoSave pa z lastnim zdravstvenim forumom ITERA LifeSciences Group predstavlja tudi enega najbolj prodornih raziskovalcev uporabe izvornih celic v zdravstvenih terapijah.

Neocelica deluje kot družbeno odgovorno podjetje, zavezano podpori javnemu zdravstvu ter širokim možnostim prenosa znanj, praks in protokolov raziskave potenciala izvornih celic v zdravljenju. Svojo družbeno odgovornost želi Neocelica širiti predvsem s prenosom znanj, praks in protokolov pri zdravljenju s pomočjo izvornih celic v slovenskem zdravstvu. V ta namen povezuje slovenske zdravstvene ustanove, izobraževalne in raziskovalne inštitute z najnaprednejšimi znanji na tem področju v Evropi.

Ravno zaradi dejstva, da je tematika shranjevanja izvornih celic v Sloveniji še relativno nepoznana širši javnosti, je Neocelica zavezana h kakovostnemu osveščanju in obveščanju javnosti o izvornih celicah in potencialih njihove uporabe v zdravljenju.

Več si preberite na www.neocelica.si

 

 

Naslednji prispevek

Brokoli uničuje negativne posledice diabetesa

13 junija, 2012 0