Saturday, April 13, 2024

Kompleksnost

Implantacija zarodka je zelo kompleksen proces, ki je sestavljen iz več faz skozi katere morajo oplojene spolne celice. Po že tako zapletenem procesu sledi še pomemben biološki dejavnik, ki bi ga lahko razložili tudi na ta način: vstavljen zarodek čaka, da ga k sebi sprejme endometrij oz. maternična sluznica. V maternici mora zarodek opraviti nadaljnji razvoj do stopnje blastociste, ko se razvije zaščitni ovoj imenovan zona pellucida.


Ko se blastocista pojavi v endometriju, mora skozi tri faze implantacije znane kot apozicija, adhezija in invazija:

Apozicija ali usmeritev zarodka (v tem času na razvojni stopnji blastociste) v maternico se s pomočjo pinopodov (izbokline na površini celičnih membran, ki obdajajo maternico) začne s prisesanjem na maternično steno.

Adhezija (oprijem) blastocistse je progresiven pojav, ki zarodek poveže z endometrijem in je glavni dogodek ob pričetku invazije. V tem zapletenem procesu, ko morata endometrij in blastocista vzpostaviti dober dialog, pomembno vlogo odigrajo številne molekule kot so citokini, rastni dejavniki in celični adhezijski proteini, imenovani tudi integrini.

Invazija je proteolitični proces, ki trofoblastu zarodka omogoča globoko penetracijo v maternično sluznico (decidua) in tako spiralne arterije prisilijo izločati kemikalije, imenovane proteinaze.

Nadzor

Regulacija in nadzor implantacije velja za veliko uganko. V obzir je potrebo vzeti, da je proces pri ljudeh dokaj neučinkovit. Po IVF postopku se zgolj 10% vstavljenih zarodkov razvije v dojenčka. Odgovornost za tako nizko učinkovitost gre iskati pri sami kakovosti pripravljenih zarodkov, kot tudi v komunikaciji med zarodki in endometrijem. Še vedno je nemogoče oceniti, katera pacientka bo uspešno zanosila, vemo pa, da je gensko neprimeren zarodek eden izmed poglavitnih razlogov neuspešne implantacije.

Številne pacientke pa za neuspeh postopka krivdo pripisujejo sebi. Ne pozabite: implantacija je zelo kompleksen proces, ki ga je povsem na kratko, ter laično razumljivo zelo težko opisati. Upamo, da vas bodo zgornje besede kljub vsemu prepričale, da krivda ni na vaši strani. Upoštevajte splošna priporočila in smernice, ki veljajo za predkoncepcijsko obdobje. Opustite kajenje, pitje alkoholnih pijač, veliko se gibajte in ne pozabite na folno kislino. Iz srca vam želim vse najboljše.

Naslednji prispevek

Implantacija zarodka ali embriotransfer

31 julija, 2012 0