Wednesday, June 19, 2024

Ženskam, ki so obiskovale dekliške šole, bolj privlačijo moški poženščenega videza, trdijo raziskovalci. Raziskava University St. Andrews pravi, da ima izobraževanje teh deklet znaten vpliv na to, kar smatrajo za atraktivno.  


Moški iz deških šol niso podvrženi tem efektu, čeprav je raziskava pokazala, da preferirajo prijateljevanje z dečki z izrazitejšimi moškimi obraznimi potezami.  

Efekt je bil slabši pri otrocih, ki so imeli doma družbo nasprotnega spola. Raziskovalci smatrajo, da komu je določena oseba izpostavljena v mladosti, tisto ji podzavestno določa termine privlačnosti.  

V raziskavo je bilo vključenih 240 otrok, starih med 11-tim in 15-tim letom, ki so obiskovali mešane, ali izključno dekliške, ter deške šole. Zaključili so, da so dekletom iz dekliških šol, v primerjavi z dekleti iz mešanih šol, privlačnejši moški z ženskimi obraznimi potezami.  

Že predhodne raziskave so pokazale, da se ženske za daljše obdobje raje vežejo z poženščenimi moškimi, kot sta npr. Leonardo DiCaprio in Jud Law. 

Kategorija:   Novice, Seksi novičke
Naslednji prispevek

Vpis otrok v vrtec in plačilni razredi

13 junija, 2012 0