Monday, July 15, 2024

S tem so podprli dokument, ki sta ga leta 2013 izdali Ameriško združenje za reproduktivno medicino in Združenje za reproduktivno tehnologijo. Podatki so objavljeni v januarski številki revije Obstetrics & Gynecology. Vse tri organizacije se sicer strinjajo, da so podatki nezadostni, vendar podpirajo krioprezerviranje oocitov zdravih žensk z delujočimi jajčniki, ki se jim v kasnejših letih lahko omogoči materinstvo.


Izboljšanje načina vitrifikacije v preteklem desetletju je povečalo stopnjo oploditev in spočetja z zmrznjenimi oociti po IVF in ICSI postopku. Uspešnost spočetja je podobna kot pri metodah oploditve z biomedicinsko pomočjo pri kateri se uporabljajo sveži oociti.

Ohranitev plodnosti z uporabo zmrznjenih oocitov se  priporoča, ter največ uporablja pri ženskah s poškodbami jajčnikov kot posledico kemoterapije, obsevanja in raka, kot tudi pri ženskah s primarno insuficienco jajčnikov, kot je to v primeru Turnerjevega sindroma in sindroma fragilnega X kromosoma.

Zamrznjeni oociti so uporabni za zdravljenje neplodnosti. Za neplodne ženske, mlajše od 35 let, je uporaba zmrznjenih oocitov uspešna po IVF in ICSI postopku.

Stopnja implantacije v tej skupini je med 17 in 41%, stopnja nosečnosti od 36 do 65%.

Starost ženske, ki podari oocite se je pokazala za boljši prediktor uspeha kot dejstvo, ali je jajčna celice sveža ali zmrznjena.

Ohranitev oocitov je zanimiv način zadrževanja plodnosti, primerljiv z zmrznjenimi embrii. Združenje je zadevo poimenovalo kot ‘privlačno možnost za ženske, ki želijo materinstvo prestaviti v kasnejša leta’.

Krioperzerviranje oocitov, v primerjavi z ostalimi tehnikami za pomoč pri oploditvi, nima znanih negativnih posledic. Smatra se, da je potrebna potrditev pri različnih skupinah pacientk.

Združenje zaključuje, da so podatki še vedno nezadostni. Prav zaradi tega se pri zdravih ženskah, ki želijo prevarati reprodukcijsko staranje, krioperzerviranje oocitov s strani stroke še ne priporoča. Zdravniki se morajo o tej možnosti pogovoriti s pacientkami, ter jim predstaviti ostale alternative.

 

Naslednji prispevek

Stres pri ženskah povečuje neplodnost

31 marca, 2014 0