Friday, June 14, 2024

Pri 85% obolelih se multipla skleroza prične kot relapsno-remitentna multipla skleroza (RRMS), pri kateri se simptomi pojavljajo sporadično, nato delno ali pa popolnoma izginejo.


Zdravila za zdravljenje multiple skleroze ni, obstajajo pa zdravila, ki blažijo simptome bolezni.

V prvi raziskavi oboleli nikoli niso jemali zdravil za blaženje simptomov multiple skleroze. Incidenca relapsa je bila pri obolelih, ki so prejemali alemtuzumab 22%, pri bolnikih, ki so jemali interferon beta 1a pa 40%.

Druga raziskava, v katero so bili vključeni bolniki, ki so že jemali interferon beta 1a ali glatiramer in so od začetka zdravljena doživeli najmanj en relaps, se je po prejetju alemtuzumaba pokazalo razmerje 35% proti 51% v korist bolnikov, ki so prejeli alemtuzumab.

Alemtuzumab zmanjšuje tveganje nastanka invalidnosti, ki je povezana z multiplo sklerozo (izguba koordinacije in motorike).

Obe raziskavi sta pokazali, da alemtuzumab povečuje tveganje za nastanek določenih avtoimunih bolezni, ki vplivajo na delovanje ščitnice, vendar se stranske učinke da zdraviti.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice