Saturday, February 24, 2024

Povprečna plača žensk je bila 1.069 evrov, medtem ko so moški zaslužili 1.149 evrov. Največja razlika med plačami je bila v poklicni skupini upravljavci strojev in naprav, najmanjša pa pri uradniških poklicih. Gledano po dejavnostih, pa so v zdravstvu ženske plače povprečno dosegale 70 odstotkov plače moških.


Če primerjamo regije, ugotovimo, da je bila leta 2004 povprečna bruto plača največja v osrednjeslovenski, najnižja pa v pomurski regiji.

Naj spomnimo, da sta Evropska komisija in Svet Evropske unije leto 2007 razglasila za leto enakih možnosti za vse.

Vir: RTVSLO

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Robida ima tudi zdravilno vrednost

13 junija, 2012 0