Sunday, May 26, 2024

Radiologi iz Harvard Medical School so v obdobju med leti 2000 in 2010 pregledali 200 žensk, ki so zadovoljile tri kriterije:


•    Vsebnost hCG določena v serumu
•    Istega dne UZ ni kazal znakov intrauterine nosečnosti
•    Z naknadnimi pregledom je bila potrjena intrauterina nosečnost

Med ženskami, ki so zadovoljile vse tri kriterije je vsebnost hCG nihala, 5% žensk je imelo vsebnost višjo od 2000mIU/L. najvišja izmerjena vsebnost hCG je bila preko 6500 mIU/L.

Številni medicinski strokovnjaki, pa tudi odvetniki, ki se ukvarjajo z zdravniškimi napakami, dobro poznajo nesrečnice, pri katerih na temelju vsebnosti hCG nad diskriminacijsko cono in ultrazvočnim pregledom s katerim ni potrjena intrauterina nosečnost, s predpostavko da gre za zunajmaternično nosečnost, prejmejo metotreksat. V velikih primerih se je kasneje kljub temu potrdila maternična nosečnost.

Glede na veliko nihanje vsebnosti hCG pri ženskah v zgodnji fazi intrauterine nosečnosti, ki se ni potrdila z UZ pregledom, so radiologi sestavili čvrst osnutek za opustitev koncepta diskriminacijske cone hCG-a.

Če je ženska v zgodnji nosečnosti neznanega implantacijskega mesta hemodinamično stabilna in brez UZ izvida hemoperitoneja, je potrebno pacientki pojasniti, da je še prezgodaj za postavitev prave diagnoze. Seveda je potrebno posumiti na ektopično nosečnost, ter se s pacientko dogovoriti za nadaljnje spremljanje vrednosti hCG.

Naslednji prispevek

Ledvični kamni v nosečnosti

13 junija, 2012 0