Monday, April 22, 2024

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta, vendar najdlje do konca leta 2013. Zato vas posebej obveščamo, da je vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013 mogoče oddati do 31. decembra 2012.


Staršem, ki ne uveljavljajo plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici. starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

V kolikor imate v vrtec vključena dva otroka ali več, je potrebno oddati tudi vlogo za subvencijo za drugega otroka, v kolikor želite, da vam le-ta pripada.

Opozarjamo vas tudi na morebitno prehitro oddajo vlog (nekateri starši so vlogo oddali že v novembru). Te vloge CSD zavrže, ker je o pravici do znižanega plačila za mesec december že odločeno. Torej, vlogo je potrebno oddati v decembru, nič prej in nič kasneje.

Vlogo so poenostavili.

VLOGA

Vlogo natisnite, izpolnite in pošljite ali osebno odnesite na pristojen CENTER ZA SOCIALNO DELO.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Menopavza: Kako obuditi spolno slo?

12 decembra, 2012 0