Wednesday, April 24, 2024

Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 se bodo obravnavale že po novem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (enotna vloga za vse socialne transferje).


Vlogo vložite na krajevno pristojnem Centru za socialno delo od 01.12.2011 dalje.

Vloga se nahaja Tukaj

Kategorija:   Novice, Starševstvo