Saturday, April 13, 2024

Jajčno celico dobimo s posegom, ki mu pravimo aspiracija ali punkcija. To je poseg, kjer tik pred ovulacijo z iglo nabodemo jajčni mešiček v jajčniku in iz njega izsrkamo vsebino. V aspirirani tekočini je tudi jajčna celica. Postopek se opraviv operacijskem prostoru. Tekočino iz mešička se pregleda v laboratoriju in v njej poišče jajčno celico. Le-to se prenese v posodico z gojiščem. Poseben inkubator omogoča preživetje celic in njihov nadaljnji razvoj.


Obdela se tudi semenski izliv. Iz njega s posebnimi tehnikami pridobimo samo gibljive semenčice, s katerimi nato osemenimo jajčeca (IVF v ožjem pomenu besede). Če je semenčic premalo, ali so slabo gibljive, se uporabi metoda, pri kateri ne potrebujemo tako visokega števila semenčic, ker v vsako jajčno celico porinemo po eno semenčico. Metodi pravimo ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection). Enako metodo uporabimo tudi v primerih, ko je semenčice potrebno poiskati z majhnim posegom iz testisa (TESA – Testicular Sperm Aspiration).

Naslednji dan preverimo, ali je prišlo do združitve semenčic in jajčne celice. Oplojene celice nato gojimo v inkubatorju še en oziroma tri dni, odvisno od tega, kdaj se odločimo prenesti zarodke nazaj v maternico. Za prenos izberemo največ tri zarodke, ki se razvijajo najbolj pravilno. Če se je takšnih zarodkov razvilo več, se odločimo za zamrzovanje zarodkov. Postopek prenosa (embriotransfer) je neboleč.

http://youtu.be/z0_qK_duprY
 

Naslednji prispevek

S soncem nad težavami s plodnostjo

13 junija, 2012 0